Националният статистически институт съвместно с Институт Отворено общество организира дискусия със заинтересовани страни по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

На 2 август 2019 г. в сградата на Институт Отворено общество се проведе дискусия – тип кръгла маса, с участието на неправителствени организации, работещи с уязвими и труднодостъпни групи от населението.

Дискусията е част от консултациите със заинтересовани страни, предвидени по първия етап от проекта „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. Консултациите ще допринесат за разработването на общата методологическа рамка на бъдещото изследване в домакинствата, както и за последващите аналитични дейности.

Целта на срещата е да бъдат отразени практическият опит и гледната точка на неправителствените организации при определянето на уязвимите групи, критериите за уязвимост, методите за достигането и работата с определени групи от населението и други теми, свързани с дейностите по проекта.