Експерти от НСИ посетиха Норвегия за запознаване с опита при изследване на уязвими групи от населението

Експерти от Националния статистически институт (НСИ) посетиха изследователския център FAFO в Осло, Норвегия, на 31 октомври 2019 г. в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. FAFO е независима научноизследователска фондация за социални науки, която развива знанията за условията за участие в професионалния живот, организационния живот, обществото и политиката, за връзката между политиката и условията на живот, както и за демокрацията, развитието и създаването на стойност.

Целта на посещението беше българските статистици да се запознаят с опита на норвежките изследователи по отношение на критериите за определяне на уязвими групи, основните фактори на уязвимостта и използваните методи и проекти за достигане до тези групи.

Обучението беше ръководено от д-р Тоне Флотен – управляващ директор на изследователския център FAFO, специалист в изследванията на бедността и социалното изключване, икономическото неравенство, сравнителната социална политика и скандинавския модел. Участваха и водещи изследователи на FAFO в областта на изследванията на уязвими групи.

Експертите от НСИ се запознаха с използваната в Норвегия практика и методи за изследване на уязвимостта, дискутираха конкретни казуси и получиха ценни препоръки и насоки за подобряване на дейността по проекта. Посещението на българските статистици установява добри традиции за обмяна на опит между Националния статистически институт и научноизследователски организации от страните донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП).