Работна среща по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

От 11 до 13 ноември 2019 г. в Учебния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч, се проведе работна среща по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. В срещата взеха участие експерти от проектния екип на НСИ, представители на партньора по проекта (Европейската агенция за основни права), изследовател от Института за изследване на населението и човека при БАН, представители на организации, реализиращи практически проекти, насочени уязвими групи (УНИЦЕФ, Институт „Отворено общество“, Център за изследване на демокрацията, Център за независим живот), представители на програмния оператор и дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет.

Срещата беше открита от г-н Сергей Цветарски – председател на НСИ, който изрази сериозната ангажираност на НСИ за качественото изпълнение на дейностите по проекта, като се има предвид значението и големите очаквания към неговите резултати.

В резултат на представените анализи и проведените ползотворни дискусии се взеха решения за обоснован избор на основните уязвими групи, които да бъдат покрити от представителното изследване, което ще се проведе през следващата година: роми, деца в риск, лица с увреждания и възрастните хора.