Предстояща заключителна конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, 13 септември

Националният статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) организират онлайн конференция на 13 септември, на която ще бъде обобщено постигнатото в рамките на проекта  BGLD-3.001 “Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, изпълняван по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП).

В рамките на събитието ще бъдат обсъдени следващите стъпки, а именно – как натрупаният опит може да се използва в бъдеще при формиране на политиките, насочени към населението, изложено на риск от бедност, социално изключване и нарушаване на основните правата.

Конференцията ще се проведе онлайн на платформа ZOOM на 13 септември 2022 г. от 9:30 до 12:30 часа. Работните езици ще бъдат български и английски.

Каним всички желаещи да се присъединят към заключителна конференция на следния линк:
https://us06web.zoom.us/j/83073246337?pwd=NUIvVkI0YkZUbWQvVmJvYytCMDI5dz09

Публикации