Онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, 4-5 май

На 4 и 5 май 2022 г. се проведе онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, организирана съвместно от Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). На конференцията бяха представени четири […]

Предстояща конференция по Проект BGLD-3.001 “Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

Националният статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) организират онлайн конференция на 4 – 5 май, на която ще бъдат представени четири тематични доклада – задълбочен анализ на състоянието на децата, на ромите, на хората с увреждания и на възрастните хора в страната. Работният език на конференцията е български със […]

Финална версия на тематичния доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България“

Националният статистически институт представя финалната версия на тематичния доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България“. Този доклад е изготвен в рамките на проект BGLD-3.001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права по Програма „Местно развитие, Намаляване на бедността […]

Онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

На 17 и 18 май 2021 г. се проведе онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, организирана съвместно от Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Конференцията мина под надслов „Първи […]

Националното представително изследване сред домакинствата по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ приключи успешно

Изследването се проведе в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими […]

Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата. Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо […]

Обучение на регионалните координатори по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В Учебния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч, се проведе обучение на регионалните координатори (обучение на обучители) по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. Регионалните координатори са отговорни за организиране на провеждането на предстоящото изследване сред домакинствата […]

Работна среща по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

От 11 до 13 ноември 2019 г. в Учебния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч, се проведе работна среща по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. В срещата взеха участие експерти от проектния екип на НСИ, представители […]

Експерти от НСИ посетиха Норвегия за запознаване с опита при изследване на уязвими групи от населението

Експерти от Националния статистически институт (НСИ) посетиха изследователския център FAFO в Осло, Норвегия, на 31 октомври 2019 г. в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. FAFO е независима научноизследователска фондация за социални науки, която развива знанията за […]

Националният статистически институт съвместно с Институт Отворено общество организира дискусия със заинтересовани страни по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

На 6 август 2019 г. в сградата на Институт Отворено общество се проведе дискусия – тип кръгла маса, с участието на представители на различни институции (министерства, агенции, местни власти) с отговорности и мандат в областта на социалното включване на уязвими групи, като роми, хора с увреждания, деца и други. Дискусията е част от консултациите със […]