Новаторски подходи за събиране на данни за уязвимите групи представиха НСИ и FRA

В теренното проучване участваха 15 000 домакинства, екипът събра статистици и експерти по човешките права. Тематични доклади за четири уязвими групи – деца, роми, възрастни хора и хора с увреждания, преглед на избрани индикатори за целите за устойчиво развитие и инструментариум за използване на данни при изработване и реализиране на политики бяха представени на заключителната конференция […]

Предстояща заключителна конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, 13 септември

Националният статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) организират онлайн конференция на 13 септември, на която ще бъде обобщено постигнатото в рамките на проекта  BGLD-3.001 “Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, изпълняван по Програма „Местно развитие, […]

Онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, 4-5 май

На 4 и 5 май 2022 г. се проведе онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, организирана съвместно от Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). На конференцията бяха представени четири […]

Предстояща конференция по Проект BGLD-3.001 “Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

Националният статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) организират онлайн конференция на 4 – 5 май, на която ще бъдат представени четири тематични доклада – задълбочен анализ на състоянието на децата, на ромите, на хората с увреждания и на възрастните хора в страната. Работният език на конференцията е български със […]

Финална версия на тематичния доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България“

Националният статистически институт представя финалната версия на тематичния доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България“. Този доклад е изготвен в рамките на проект BGLD-3.001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права по Програма „Местно развитие, Намаляване на бедността […]

Онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

На 17 и 18 май 2021 г. се проведе онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, организирана съвместно от Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Конференцията мина под надслов „Първи […]

Националното представително изследване сред домакинствата по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ приключи успешно

Изследването се проведе в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими […]

Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата. Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо […]

Обучение на регионалните координатори по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В Учебния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч, се проведе обучение на регионалните координатори (обучение на обучители) по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. Регионалните координатори са отговорни за организиране на провеждането на предстоящото изследване сред домакинствата […]

Работна среща по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

От 11 до 13 ноември 2019 г. в Учебния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч, се проведе работна среща по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. В срещата взеха участие експерти от проектния екип на НСИ, представители […]