Експерти от НСИ посетиха Норвегия за запознаване с опита при изследване на уязвими групи от населението

Експерти от Националния статистически институт (НСИ) посетиха изследователския център FAFO в Осло, Норвегия, на 31 октомври 2019 г. в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. FAFO е независима научноизследователска фондация за социални науки, която развива знанията за […]

Националният статистически институт съвместно с Институт Отворено общество организира дискусия със заинтересовани страни по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

На 6 август 2019 г. в сградата на Институт Отворено общество се проведе дискусия – тип кръгла маса, с участието на представители на различни институции (министерства, агенции, местни власти) с отговорности и мандат в областта на социалното включване на уязвими групи, като роми, хора с увреждания, деца и други. Дискусията е част от консултациите със […]

Националният статистически институт съвместно с Институт Отворено общество организира дискусия със заинтересовани страни по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

На 2 август 2019 г. в сградата на Институт Отворено общество се проведе дискусия – тип кръгла маса, с участието на неправителствени организации, работещи с уязвими и труднодостъпни групи от населението. Дискусията е част от консултациите със заинтересовани страни, предвидени по първия етап от проекта „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи […]

Нови подходи за събиране на данни за уязвимите групи разработва НСИ

Теренно изследване догодина ще обхване 15 000 домакинства Националният статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) ще търсят иновативни методи за събиране на данни и осигуряване на индикатори за уязвимите групи. Двете институции започват работа по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на […]

Пресконференция за представяне на проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

На 2 август, петък, от 11.00 часа в сградата на Националния статистически институт, зала „Пресцентър“, ще се проведе пресконференция за представяне на проект BGLD-3.001-0001 Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права. Проектът се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и […]